stronę odwiedzono: 68454 razy
Ochrona danych osobowych RODO

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Gminny Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Zespółu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@infosystem-projekt.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu GZEAS na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14.12.2016 roku prawo oświatowe, ustawy z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty, ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych  oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Urząd Gminy Łodygowice
- Dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz GZEAS,
- Bankom w zakresie realizacji płatności,
- Podmiotom świadczącym na rzecz GZEAS usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na GZEAS przez przepisy prawa,
- Organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-08-24 Agnieszka Bednarz 2018-08-24 11:58:17
(Administrator)
2018-08-24 12:27:54
(Administrator)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2017 Łodygowice